Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Strona główna

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie jest jednostką organizacyjną Gminy Nieporęt. Został utworzony na mocy Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Gminy Nieporęt z dnia 15 maja 1990 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 9/XI/91 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 1991 r. jednostka została utworzona w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej. 

    Zadania własne Ośrodek realizuje ze środków finansowych Gminy, a zadania zlecone ze środków budżetu Państwa.

   Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie z dnia 30 grudnia 2016 r.

AKTUALNOŚCI, strona 2:

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 28.12.2023

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 28.12.2023

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 28.12.2023

Informacja o naborze

🗓 Utworzono dnia 01.12.2023

Informacja o wyniku naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy socjalnej, do zatrudnienia została wybrana

czytaj dalej... na temat: Informacja o naborze

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

🗓 Utworzono dnia 08.11.2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieporęt informujemy, że Gmina Nieporęt złożyła wniosek o środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj dalej... na temat: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Usługi opiekuńcze

🗓 Utworzono dnia 08.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie poszukuje realizatora usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia.

czytaj dalej... na temat: Usługi opiekuńcze

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Badanie zapotrzebowania na usługę.

🗓 Utworzono dnia 06.11.2023

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2024 Badanie zapotrzebowania na usługę Gmina Nieporęt rozważa możliwość przystąpienia w roku 2024 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Mając na...

czytaj dalej... na temat: "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Badanie zapotrzebowania na usługę.

Nowa wysokość świadczenia wychowawczego

🗓 Utworzono dnia 23.10.2023

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 12.10.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zaprasza do udziału w rekrutacji na wolne stanowisko: od pracownika socjalnego do specjalisty pracy socjalnej.

Ostateczna nazwa stanowiska zależna będzie od doświadczenia i kwalifikacji kandydata.

Termin przesyłania dokumentów mija 27 października 2023 roku godz. 15.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 29.09.2023

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna:

1. specjalny zasiłek opiekuńczy: Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie c niniejszej informacji.

2. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach: Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny