Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  
Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.       
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.gops-nieporet.pl

● Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 1 stycznia 2018 r.  
● Data ostatniej dużej aktualizacji: marzec 2020 r.

Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (dotyczy treści importowanych
  z poprzedniej wersji strony oraz galerii zdjęć) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
 • dokumenty załączone do treści strony nie zawsze zawierają wersje tekstową,
  w szczególności skany decyzji, zarządzeń itp. – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
 • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej (ich jedyną treścią jest obrazek-plakat z zaproszeniem) – tj. naruszenie zasady 1.1.1,
 • brak transkrypcji opisowej dla materiałów audio i wideo, które nie są transmitowane
  na żywo – tj. naruszenie zasady 1.2.1,
 • brak audiodeskrypcji dla multimediów – tj. naruszenie zasad 1.2.3 i 1.2.5,
 • w serwisie mogą znajdować się odnośniki wieloznaczne – tj. naruszenie zasady 2.2.4,
 • nie we wszystkich treściach strony stosowane są nagłówki i etykiety – tj. naruszenie zasady 2.4.6,
 • informacja o plikach cookie i danych osobowych, która pojawia się ponad treścią strony, zmienia aktywne zaznaczenie – tj. naruszenie zasady 3.2.1.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

● Deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020 r.          
● Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 września 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Paweł Bruszewski, adres poczty elektronicznej:          gopsnieporet@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: tel.: 22 490 43 41.  
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie:   
Plac Wolności 2A     
05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzi jedno wejście, wspólne z wejściem do Banku Spółdzielczego od ulicy Plac Wolności 2A.


Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi wejściowe usytuowane są na równi z chodnikiem.

 

Ośrodek usytuowany jest na pierwszym piętrze, wejście tylko po schodach, brak windy dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest kontakt z pracownikiem zatrudnionym w Ośrodku po uprzednim poinformowaniu pracownika telefonicznie 22 490 43 41 ( pracownik schodzi na parter do osoby wymagającej pomocy).

Wszystkie działy Ośrodka dostępne są dla osób sprawnych fizycznie, które mogą wejść po schodach. Brak dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Do budynku i siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Inne informacje

Dojazd do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • autobusami ZTM numer 735 oraz 705         
  (przystanek po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, blisko Urzędu; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami,
 • autobusami linii L-31 i L-50
  (przystanek przy Plac Wolności, naprzeciw Urzędu Gminy Nieporęt),
 • samochodem ulicą Jana Kazimierza.

 

Koordynator dostępności

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie powołano gminnego koordynatora do spraw dostępności oraz zespół do spraw dostępności. Koordynator dostępności: Emilia Wyrzykowska telefon kontaktowy 22 490 43 41, gopsnieporet@wp.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny