Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – „POBIERZ TUTAJ

 2. Deklaracja o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – „POBIERZ TUTAJ”.

 3. Dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki ZUS - emerytalno-rentowo-chorobowe).

 4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny (prognoza sprzedaży).

 5. Oświadczenia o dochodach z prac dorywczych osób bezrobotnych

 6. Zaświadczenie od zarządcy domu o wydatkach za mieszkanie za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, a w przypadku domów jednorodzinnych rachunki za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.

 7. W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w sprawie wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku.

 

Dodatkowe informacje :

 • Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 • Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

 • Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

 • Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

 • Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

 • Zasadą jest, że przyjmuje się powierzchnię wynikającą z posiadanego tytułu prawnego do lokalu.

 • Podstawę przyznania dodatku mieszkaniowego stanowią bowiem wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, do których zaliczamy czynsz. A ten liczony jest właśnie od powierzchni użytkowej lokalu wynikającej z zawartej umowy.

 • Powierzchnia ta wpisywana jest we wniosku, a wniosek w tej części potwierdza – z wyjątkiem właścicieli domów jednorodzinnych – zarządca.

 • Organy administracji publicznej przyznające dodatek nie są właściwe do przyjęcia innej powierzchni, niż wynika to z dokumentów. Nie są też właściwe do dokonywania bądź zlecania pomiarów lokalu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny