Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – „POBIERZ TUTAJ

 2. Deklaracja o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – „POBIERZ TUTAJ”.

 3. Dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki ZUS - emerytalno-rentowo-chorobowe).

 4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny (prognoza sprzedaży).

 5. Oświadczenia o dochodach z prac dorywczych osób bezrobotnych

 6. Zaświadczenie od zarządcy domu o wydatkach za mieszkanie za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, a w przypadku domów jednorodzinnych rachunki za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.

 7. W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w sprawie wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku.

 

Dodatkowe informacje :

 • Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 • Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

 • Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

 • Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

 • Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

 • Zasadą jest, że przyjmuje się powierzchnię wynikającą z posiadanego tytułu prawnego do lokalu.

 • Podstawę przyznania dodatku mieszkaniowego stanowią bowiem wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, do których zaliczamy czynsz. A ten liczony jest właśnie od powierzchni użytkowej lokalu wynikającej z zawartej umowy.

 • Powierzchnia ta wpisywana jest we wniosku, a wniosek w tej części potwierdza – z wyjątkiem właścicieli domów jednorodzinnych – zarządca.

 • Organy administracji publicznej przyznające dodatek nie są właściwe do przyjęcia innej powierzchni, niż wynika to z dokumentów. Nie są też właściwe do dokonywania bądź zlecania pomiarów lokalu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny