Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Jak ubiegać sie o świadczenie / wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę domu). 
 • Deklaracja o dochodach ( załacznik do wniosku)
 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.). – do wglądu.
 • Wydruk opłat czynszowych, ewentualnie dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.( najczęściej Zarządca)
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych). W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP
 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS , KRUS lub inny organ rentowy).
 • Decyzję ZUS lub innego płatnika (w przypadku pobierania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego).
 • Wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
 • Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.).
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych

- akt notarialny – dot. właściciela

- umowa najmu/podnajmu,

- wyposażenie techniczne domu,

-  dokument potwierdzający powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni,

- zaświadczenie o dochodach za 3-y miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku

bieżące rachunki z miesiąca, w którym składany jest wniosek za:

- energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu,

- opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, (szambo, śmieci)

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny