Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Komu przysługuje?

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje :

  1. Najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach,
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

DODATEK MIESZKANIOWY przysługuje:

  1. Przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego
  2. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust.1

DODATEK MIESZKANIOWY NIE PRZYSŁUGUJE PRZEBYWAJĄCYM:

- W DPS

- W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM,

- SCHRONISKU DLA NIELETNICH,

- W ZAKŁADZIE KARNYM,

- W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM,

- SZKOLE, W TYM W SZKOLE WOJSKOWEJ.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry -Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz okresie , na który został przyznany, doręcza się Zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mimeszkalny.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny