Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta , burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli;

- osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

- prawo do złożenia wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przysługuje również osobie, która nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Jeśli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego – organ właściwy dłużnika :

- składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art 209 – Kodeksu karnego,

- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny