Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Należy pamiętać, że ponieważ wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej, w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty (wydanie jej duplikatu) w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

WAŻNA INFORMACJA

OD 1 STYCZNIA 2019r. O KARTĘ DUŻEJ RODZINY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ NIE TYLKO CZŁONKOWIE RODZIN, W KTÓRYCH W CHWILI SKŁADANIA WNIOSKU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI SPEŁNIA WARUNKI USTAWY ALE TAKŻE RODZICE I MAŁŻONKOWIE, KTÓRZY MIELI NA UTRZYMANIU ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI, BEZ WZGLĘDU NA WIEK TYCH DZIECI W CHWILI SKŁADANIA WNIOSKU.

 

(objaśnienie do w/w wniosku - pobierz tutaj)

Wnioski uprawniające do posiadania Karty Dużej Rodziny, mieszkańcy Gminy Nieporęt mogą pobrać na miejscu lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny