Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych

Utworzono dnia 15.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nieporęcie

Pl. Wolności 2a

05-126 Nieporęt

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, ul. Pl Wolności 2a,  05-126 Nieporęt.

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Warunki niezbędne – kandydatem na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe

2)  doświadczenie w zakresie administracji samorządowej,

3) umiejętność pisania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień o wszczęciu postępowania itd.,

4) znajomość obsługi pakietu biurowego oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,

6) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślne,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Warunki dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw:  Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o świadczeniach wychowawczych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start”

2) wskazane doświadczenie zawodowe w zakresie administracji – co najmniej 6 miesięcy.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podinspektora ds. świadczeń wychowawczych:

1. Podstawowy zakres obowiązków:

  1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407) zwaną dalej ustawą,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
  3. przygotowywanie projektów decyzji na podstawie ustawy,
  4. udzielanie informacji o trybie postępowania oraz dotyczących uprawnień w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
  5. wprowadzenia wniosków do programu świadczeń wychowawczych
  6. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego
  7. sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych
  8. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

III. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

1) kserokopia dowodu osobistego,

2) list motywacyjny,

3) C.V. – życiorys,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje-kserokopie,

6) świadectwa pracy – kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w przypadku zatrudnienia,

8) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego,

 

2. List motywacyjny i C.V. powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

IV. Określenie terminu i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia  25 stycznia 2021r. do godziny 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie pod adresem:  05-126 Nieporęt,  ul. Pl Wolności 2a, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych.

2. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 19.01.2021, 13:41

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny