Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Jak ubiegać się o pomoc?

W celu uzyskania pomocy, niezbędnym jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy. Kontakt z pracownikiem socjalnym można nawiązać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. Złożenie wniosku jest podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.


Wniosek złożyć może:

  1. osoba zainteresowana;
  2. jej przedstawiciel ustawowy;
  3. inna osoba, za zgodą zainteresowanego.

Każde postępowanie kończy się wydaniem decyzji po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.

Wnioskodawca zobowiązany jest zgromadzić i udostępnić dokumenty wymagane w toku postępowania, w calu potwierdzenia swojej sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowym. Wynika to z art. 107 ust. 5B i 5d ustawy o pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny