Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

  • koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
  • zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
  • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
  • koszty pogrzebu,
  • bilet kredytowy.

 

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

  • zdarzenia losowego,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Należy pamiętać, że świadczenie to ma charakter uznaniowy, co oznacza, że przyznaje się go w zależności od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

 

Zasiłek celowy zwrotny

Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Świadczenia przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Ośrodek może odstąpić od żądania takiego zwrotu w części lub w całości, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty.

 

Podstawa prawna: art. 39, 39a, 40, 41, 96, 104 ustawy o pomocy społecznej

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny