Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Program

  1. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę
  2. Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023”
  3. Posiłek w szkole i domu
  4. W 2022r. wartość zadania wyniesie 210 400 zł, w tym udział środków własnych Gminy Nieporęt 130 tys. tj. 61,79 %, dofinansowanie ze środków przekazanych przez Wojewodę 80 400 zł. tj. 38,21%.
  5. Program powstał na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, kolejnym aktem prawnym była Uchwała rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w sprawie finansowania gmin „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Obecny program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jest kontynuacją poprzednich programów. Wszystkie oparte są na tych samych zasadach. Z dożywiania w tej formie korzystają przede wszystkim uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach, z programu mogą również skorzystać osoby dorosłe, które własnym sumptem, nie mogą przygotować sobie jednego gorącego posiłku. Posiłki są im dowożone do domu przez wybrane firmy świadczące usługi żywieniowe. W szczególnych przypadkach posiłek w naturze może być zastąpiony wypłatą pieniędzy osobie, która przygotowuje posiłki w domu. Kryterium dochodowe obowiązujące w programie wynosi 150% kryterium wymienionego w art.8 ustawy o pomocy społecznej. W 2021r. w Gminie Nieporęt z tej formy pomocy skorzystało 50 osób, zazwyczaj jest to 250osób ale z uwagi na COVID-19 i zamykanie szkół liczba ta się znacznie zmniejszyła.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny