Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy, służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobą doznającym przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

  • policja

  • placówki oświatowe- szkoły, przedszkola

  • placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale

  • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty może być zakończona wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny