Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nieporęt
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

W Gminie Nieporęt funkcjonuje powołany w roku 2011 przez Wójta Gminy Nieporęt Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej Karty”. Informacja o podejrzeniu przemocy w rodzinie jest przekazywana do przedstawicieli służb, którzy bezpośrednio będą pracować z rodziną: dzielnicowy, pracownik socjalny, psycholog/pedagog szkolny, kurator, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby zdrowia itp.

W pierwszej kolejności podejmują oni działania wynikające z ich kompetencji i możliwości, dlatego zbierają od rodziny informacje niezbędne do dostosowane form pomocy, jakiej mogą udzielić. Po zebraniu informacji ustalany jest plan działania współpracy poszczególnych służb.

W indywidualnych przypadkach Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie

 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy

 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy

 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, o czym szerzej w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Aneta Wrzosek pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Podstawy prawne działania Zespołu

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”,

 • Uchwała Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

 • Uchwała Nr XXII/21/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2016-2019,

 • Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalania składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny