Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł/netto na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka potrzebne jest:

1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką

medyczną do porodu wystawione przez lekarza ginekologa lub położną

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny